Privacy Verklaring

Tribe Visual Studios, gevestigd aan de Tandwielstraat 583, 3083 AV te Rotterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS

Tribe Visual Studios
Tandwielstraat 583

3083 AV Rotterdam

PERSOONSGEGEVENS

Tribe Visual Studios verwerkt persoonsgegevens wanneer U gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer U deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Tribe Visual Studios verwerkt:

• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Gegevens over Uw activiteiten op onze website
• Internetbrowser en apparaat type

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS

Tribe Visual Studios website en/of dienstverlening heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. Verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij de ouders gezien wij niet kunnen controleren wat de leeftijd van iemand is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected]. Wij zullen deze informatie dan binnen de wettelijke periode verwijderen.

DOEL EN GRONDSLAG PERSOONSGEGEVENS

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Tribe Visual Studios persoonsgegevens?
Tribe Visual Studios verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het afhandelen van betalingen – De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst tussen Tribe Visual Studios en de betrokkene.
• Het kunnen bellen of e-mailen van de betrokkene indien dit nodig is om dienstverlening uit te voeren – De grondslag voor deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst tussen Tribe Visual Studios en de betrokkene.
• Het analyseren van het gedrag van de betrokkene op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de betrokkene – De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van Tribe Visual Studios om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de voorkeuren van de betrokkene.
• Het verwerken van persoonsgegevens indien Tribe Visual Studios hiertoe wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte – De grondslag voor deze verwerking is de wettelijke verplichting van Tribe Visual Studios om aan haar fiscale verplichtingen te voldoen.

1. Om u te helpen bij vragen of problemen – Tribe Visual Studios helpt u graag verder als u ergens tegenaan loopt of vragen heeft. Om u goed van dienst te kunnen zijn, slaan wij een aantal persoonsgegevens van u op, waaronder:
• Naam
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• uw bericht
Het opslaan van deze persoonsgegevens valt onder de wettelijke grondslag van gerechtvaardigd belang.

2. Om offertes op te stellen en naar u te versturen – Voordat Tribe Visual Studios voor u aan de slag gaat, kunnen wij u een offerte of aanbod sturen. Om dit te kunnen doen, slaan wij de volgende persoonsgegevens van u op:
• N.A.W. gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Kamer van Koophandel nummer
Het opslaan van deze persoonsgegevens valt ook onder de wettelijke grondslag van gerechtvaardigd belang.

3. Om een overeenkomst uit te voeren, afspraken met U te kunnen maken en bestelde producten aan U toe te sturen – Als U bij Tribe Visual Studios diensten afneemt, is het belangrijk dat U goed geholpen wordt en ontvangt wat U hebt gevraagd. Om dit mogelijk te maken, slaan wij de volgende persoonsgegevens op:
• N.A.W. gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Kamer van Koophandel nummer
Het opslaan van deze persoonsgegevens valt onder de wettelijke grondslag van uitvoering van de overeenkomst.

4. Om U te kunnen factureren en incasseren – De door U afgenomen diensten dienen natuurlijk ook betaald te worden. Als betaling uitblijft, start Tribe Visual Studios een incassotraject. Om facturatie en incasso mogelijk te maken, slaan wij de volgende persoonsgegevens op:
• N.A.W. gegevens
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Bedrijfsnaam
• Kamer van Koophandel nummer
Het opslaan van deze persoonsgegevens valt onder de wettelijke verplichting van Tribe Visual Studios.

5. Om U op de hoogte te houden van wijzigingen in mijn dienstverlening, stellen wij U graag op de hoogte van veranderingen in onze dienstverlening, algemene voorwaarden, privacyverklaring of andere belangrijke zaken. Indien U hiermee akkoord gaat, gebruiken wij de volgende gegevens om U op te nemen in ons nieuwsbriefsysteem:
• Naam
• E-mailadres
Het opslaan van deze gegevens valt onder de wettelijke grondslag van toestemming.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Bij Tribe Visual Studios kunnen besluiten met (aanzienlijke) gevolgen voor personen worden genomen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Deze besluiten worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder tussenkomst van een medewerker van Tribe Visual Studios. De computerprogramma’s of -systemen die wij gebruiken zijn:

Wij werken samen met verschillende leveranciers en partners om onze dienstverlening uit te voeren. Deze partners zijn onder andere verantwoordelijk voor:
• Het versturen van onze post
• Het afhandelen van onze betalingen en incasso’s
• Het verzorgen van onze webhosting

Met subverwerkers hebben wij verwerkersovereenkomsten en/of geheimhoudingsverklaringen afgesloten om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij werken alleen samen met partners die voldoen aan de AVG-wetgeving.

Sommige van onze partners bevinden zich buiten de Europese Economische Ruimte. Om de bescherming van uw gegevens te waarborgen, hebben wij passende maatregelen genomen die contractueel zijn vastgelegd via een verwerkersovereenkomst/Data Processing Addendum.

BEWAARPERIODES EN BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
Tribe Visual Studios bewaart U persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor U gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

BEWAARTERMIJNEN

Bij Tribe Visual Studios hanteren we verschillende bewaartermijnen voor verschillende gegevensstromen:
• E-mail: E-mails ouder dan 1 jaar worden verwijderd, tenzij deze nog relevant zijn voor het uitvoeren van een overeenkomst of oplossen van een geschil.
• Facturen en offertes: Facturen en offertes worden na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar verwijderd. Uw gegevens blijven tot die tijd aanwezig in ons facturatiesysteem.
• Delen van persoonsgegevens met derden: In principe delen of verkopen wij Uw gegevens niet met personen of organisaties buiten Tribe Visual Studios, behalve met partners zoals hierboven beschreven. Het kan zijn dat wij verplicht zijn om Uw gegevens door te geven op grond van een wettelijke plicht.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken:
• Tribe Visual Studios gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van Uw computer, tablet of smartphone.
• Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt en om Uw voorkeursinstellingen te onthouden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.
• Daarnaast plaatsen we cookies die Uw surfgedrag bijhouden, zodat wij op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
• Bij Uw eerste bezoek aan onze website hebben wij U geïnformeerd over deze cookies en hebben wij Uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
• U kunt zich afmelden voor cookies door Uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun U ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van Uw browser verwijderen.

INZAGE, AANPASSING EN VERWIJDERING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij Tribe Visual Studios heb U het recht om Uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heeft U het recht om Uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft U het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat U bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van U hebben, in een computerbestand naar U of een andere door U genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht, intrekking van Uw toestemming of bezwaar op de verwerking van Uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij U om een kopie van Uw identiteitsbewijs mee te sturen met het verzoek. We verzoeken U om in deze kopie Uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken ter bescherming van Uw privacy. We zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op Uw verzoek.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij Tribe Visual Studios nemen we de bescherming van Uw persoonsgegevens serieus en nemen we passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om Uw gegevens te beschermen en te beveiligen.

Als U desondanks het idee hebt dat Uw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]. We zullen zo snel mogelijk reageren en passende acties ondernemen om het probleem op te lossen.

CONTACT

Heb U verder nog vragen of opmerkingen? Dan kun U contact opnemen via de e-mail, [email protected] of per post:

Tribe Visual Studios
T.a.v.: Tribe Visual Studios
Tandwielstraat 583
3083 AV Rotterdam

Tribe Visual Studios is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 90082567.